Moodle rok 2020/2021

Uruchomiony został serwer do telekonferencji BigBlueButton Greenlight Zapraszamy do testowania  na stronę https://bbb.pwsw.pl/b