Archiwum rok 2018/2019

Uruchomiony został serwer do telekonferencji BigBlueButton Greenlight Zapraszamy do testowania  na stronę https://bbb.pwsw.pl/b

Z powodu awarii serwer BBB został przywrócony z kopii do ustawień fabrycznych(brak  dotychczasowych kont) w dniu 08-05-2020.