Kurs zawiera materiały do zajęć z przedmiotu matematyka-wykłady i ćwiczenia.

CELEM KURSU JEST:

1. Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy przez studentów z mechaniki ogólnej w dziale dynamika, w tym znajomości ruchu ciał i punktu materialnego pod działaniem sił i momentów oraz wyznaczania reakcji dynamicznych, geometrii mas i masowych momentów bezwładności. 

2.Opanowanie umiejętności wykonywania obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych z zakresu statyki, kinematyki oraz dynamiki

Znalezione obrazy dla zapytania: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA

CELEM KURSU JEST :

 1. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych elementów maszyn i mechanizmów oraz klasycznymi modelami i metodami obliczeń projektowych elementów maszyn i mechanizmów. 

2. Nabycie umiejętności projektowania i przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych połączeń części maszyn i mechanizmów na podstawie kryteriów wytrzymałościowych oraz wykonywania dokumentacji technicznej.

Kurs nauki o  materiałach