Program kursu:

 1. Wstęp do makroekonomii
 2. PKB i wzrost gospodarczy
 3. Budżet państwa
 4. Polityka fiskalna i monetarna
 5. Cykl koniunkturalny
 6. Bezrobocie
 7. Inflacja
 8. Wymiana międzynarodowa

Kurs  zawiera materiały do zajęć on-line  z przedmiotu finanse i rachunkowość -  wykłady i ćwiczenia.


Program ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Optymalizacja struktury produkcji trzech wyrobów.
 2. Wybór procesów technologicznych.
 3. Zagadnienie przydziału.
 4. Otwarte i zamknięte zagadnienia transportowe.
 5. Minimalizacja pustych przebiegów.
 6. Analiza binarna.
 7. Analiza wielokryterialna.

Kurs zawiera zagadnienia z projektowania 2D/3D w systemie CAD i programowania w systemie CAM