Student zdobywa wiedzę na temat założeń systemu bezpieczeństwa RP, struktury tego systemu oraz mechanizmów jego funkcjonowania.

Student nabywa umiejętności identyfikacji głównych instytucji odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa RP oraz rozpoznawaniu ich kompetencji.

Student rozwija świadomość znaczenia systemu bezpieczeństwa dla jakości życia w państwie.