ParagrafKurs przedstawia wybrane zagadnienia prawa żywnościowego obowiązującego na terenie  Unii Europejskiej oraz w Polsce.