Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych oraz w branży produkcji i dystrybucji żywności, spedycji rolnej, także w działaniach handlowych w firmach produkcyjnych. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych, spedycyjnych i celnych.