Cel 1. Nabycie wiedzy w zakresie sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi

Cel 2. Nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zapasami, magazynem, dystrybucją, logistyczną obsługą klienta oraz wskazanie związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa.