Program ćwiczeń laboratoryjnych:

  1. Optymalizacja struktury produkcji trzech wyrobów.
  2. Wybór procesów technologicznych.
  3. Zagadnienie przydziału.
  4. Otwarte i zamknięte zagadnienia transportowe.
  5. Minimalizacja pustych przebiegów.
  6. Analiza binarna.
  7. Analiza wielokryterialna.