Programowanie i nie tylko

CELEM KURSU JEST: 

1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii i jej zasad oraz związków ergonomii z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

2. Nabycie wiedzy o czynnikach i zagrożeniach występujących w środowisku pracy oraz sposobów ich eliminacji lub ograniczenia.