Zobacz obraz źródłowy

CELEM KURSU JEST:

Przekazanie studentom podstaw teoretycznych z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego oraz umożliwienie ich zastosowania w praktyce.