Celem kursu jest zaznajomienie studentów kierunku Pielęgniarstwo z nowoczesnymi metodami analiz mikrobiologicznych materiału klinicznego. Studenci będą praktycznie wykonywać preparaty bakteriologiczne i mykologiczne.

Celem nauczania z przedmiotu Biochemia, jest przekazanie studentom kierunku "Pielęgniarstwo" najnowszej wiedzy z zakresu biochemii tj. procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych ze szczególnym uwzględnieniem człowieka, a także

Celem kursu jest przekazanie studentom kierunku pielęgniarstwa wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej, mikrobiologii klinicznej i parazytologii. Studenci zdobędą także niezbędną wiedzę z zakresu dezynfekcji i sterylizacji, a także transportowania materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych.