Analiza sytuacji międzynarodowej w Afryce, Azji i Oceanii - zajęcia mają charakter interdyscyplinarny bowiem tematyka poddawana analizie obejmuje pojęcia polityczne, gospodarcze i społeczne.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami odnoszącymi się do gospodarki światowej, oraz mechanizmów które ją tworzą. Łączenie elementów teoretycznych z praktycznymi.