Zakładowa Komisja Jakości Kształcenia - Instytut Nauk Technicznych PWSW Przemyśl