Kurs dla studentów PWSW w Przemyślu, kierunek Informatyka w biznesie, semestr II