Instytucje Bezpieczeństwa Transgranicznego - analiza instytucji i przepisów prawa w oparciu o które działają wybrane instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo w obrębie granic.