Celem kursu jest zaznajomienie studentów I r. kierunku IPKiS z historią kosmetologii. Jak w starożytności a później w kolejnych epokach ludzie traktowali kosmetologię. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi procesami służącymi do produkcji kosmetyków

Cel kursu jest

Celem nauczania z przedmiotu toksykologia jest zapoznanie studentów kierunku IPKiS z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń jakie stwarzać mogą różnego rodzaju związki pochodzenia nieorganicznego i organicznego dla zdrowia ludzkiego. Ponadto studenci zapoznani zostaną z

 Celem nauczania z przedmiotu "Surowce kosmetyczne" jest zapoznanie studentów kierunku IPKiS z głównymi składnikami wchodzącymi w skład różnych kosmetyków. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z

Celem nauczania z przedmiotu "Mikrobiologia ogólna"jest zapoznanie studentów kierunku IPKiS z zagadnieniami dotyczącymi warunków występowania drobnoustrojów w różnych środowiskach oraz zapoznanie ich z budową i fizjologią wirusów, bakterii, grzybów, a także wskazanie na ich pożyteczną i szkodliwą rolę jaką odgrywają w życiu człowieka. Ponadto

Celem przedmiotu jest ustalenie zasadności zastosowania poszczególnych składników produktu kosmetycznego poprzez poznanie ich funkcji oraz metod i etapów tworzenia produktu kosmetycznego.